Situationeel Leiderschap

Met  situationeel leiderschap wil je andermans prestaties effectief beïnvloeden. Een succesvolle organisatie is klantgericht, heeft een focus op de business, kwaliteit en kosten. Interne beslommeringen, spanningen en veranderingen beïnvloeden dit vaak nadelig. Een leiderschapsstijl is van invloed op de cultuur van de organisatie en het succes daarvan. Je hebt een bepaald karakter, de nodige levenservaring en een visie. Daar hoort een leiderschapsstijl bij. Is dit echter de beste voor het bedrijf en de medewerkers?


Optimale prestaties

Een goede manager heeft visie, faciliteert zijn medewerkers en zorgt ervoor dat iedereen optimaal kan presteren. Dat begint met duidelijk geformuleerde doelstellingen. Procedures en regels zijn er vervolgens voor om medewerkers te ondersteunen niet om ze te controleren. Prestatie is afhankelijk van de kennis en kunde van de medewerkers. Daarnaast de randvoorwaarden die geschept zijn. En tot slot de intrinsieke en extrinsieke motivatie. De manier van sturing van een manager is hierbij cruciaal. Bovenal verschilt de wijze waarop medewerkers tegen werk aankijken per generatie. Daarnaast heb je te maken met verschillende karakters en achtergronden. Ten slotte ben je er zelf ook nog met al je eigenschappen en (on)aardigheden.


Situationeel leiderschap

Een leiderschapsstijl moet bij je passen. Zodra je een kunstje uitoefent, voelt men dat direct. Leiderschap begint met aandacht voor het team en kijken wat zij nodig heeft. Je kunt je leiderschapsstijl daarop aanpassen, anders gezegd situationeel leiderschap toepassen. De ene keer heeft het team meer behoefte aan coaching dan de andere keer. Vertrouwen en commitment krijg je als je medewerkers een stem geeft. Bepaalde situaties vraagt om meer gezag. Een dwingende stijl daarentegen frustreert niet alleen je medewerkers maar ook je zelf. Het leidt namelijk niet tot het gewenste resultaat. Als manager moet je dus wendbaar zijn om met de situatie mee te kunnen bewegen. Zonder daarbij jezelf uit het oog te verliezen.


Werkwijze

We leren elkaar beter kennen tijdens een eerste kennismakingsgesprek. We brengen daarin gelijk in kaart waar je tegenaan loopt als manager. Voorts bepalen we je doelstellingen. Wat wil je bereiken met coaching? Vervolgens ga ik gericht coachen om situationeel leiderschap perfect toe te passen. Immers iedere situatie vraagt om een eigen houding, communicatievorm en aanpak. Vaardigheden kun je aanleren, zolang het maar bij je past. Authenticiteit blijft het belangrijkste. We gaan uit van jouw kracht. Wil jij een sterke manager zijn?


Voordelen

  • Betere prestaties
  • Meer daadkracht
  • Meer zelfvertrouwen
  • Minder stress en frustratie
  • Verhoging authenticiteit

Geef een antwoord

Your email address will not be published.