Verandermanagement

Als manager neem je jezelf mee bij het leiding gegeven. Het is een kwetsbaar beroep. Een groep medewerkers verwacht nogal wat van je. Jij bent tenslotte degene die het weet. Desalniettemin is het kennisniveau van de medewerkers steeds groter. Vanuit je enthousiasme is het vervolgens een valkuil om deze kenniswerkers te veel te controleren of lastig te vallen met regels, procedures en rapportenschrijverij. Een goede manager faciliteert en stuurt aan op collectieve ambitie. Ben jij al zover? Verandermanagement is een continu proces. Bonsma Trainingen helpt daarbij.


Verandermanagement

Managen is continu veranderen. Want wat vandaag werkt, kan morgen achterhaald zijn. Verandermanagement is daarom een integraal proces. Desondanks blijft veranderen een uitdaging. Dat gaat gepaard met terugval, bijstellen en opnieuw beginnen. Bovendien is het lastig om jezelf of het team een spiegel voor te houden. Voor de hand ligt het om te kijken wat niet goed gaat. Als coach met een commerciële achtergrond werp ik ook een blik op de toekomst: waar liggen kansen en mogelijkheden?


Uitdaging

Verandering is dus inherent aan leidinggeven. Dat betekent dat je elke dag voor deze uitdaging staat. Natuurlijk is het makkelijker om elke dag te doen wat je al deed. Maar je zult zien dat je dan gefrustreerd raakt. Want de wereld om jou heen verandert continu. Denk daarbij aan de werkprocessen, innovaties of de samenstelling van het team. Wanneer je grip verliest, neem controledrang toe. Helaas werkt dit tegengesteld. Het kennisniveau van mensen neemt toe. Zij willen autonoom hun werk uitvoeren zonder lastig gevallen te worden met procedures, regels en rapporten. De wendbaarheid van jou als manager is dus een vereiste om de werkelijkheid van de dag de baas te blijven.


Werkwijze

Een proces van verandermanagement starten we met een kennismaking. Vervolgens brengen we in kaart wat er in jouw situatie speelt. Waar loop je tegenaan als manager. Durf jij je kwetsbaar op te stellen? Wat is jouw stijl van leidinggeven? Hoe is het team samengesteld? Hoe communiceer jij met het team? Vervolgens zetten we een stip op de horizon. Welke doelen wil je bereiken? Samen bepalen we welke veranderingen nodig zijn om deze doelstellingen te halen. Jij bent zelf de belangrijkste speler. Je kunt van alles willen veranderen in je omgeving, de grootste invloed heb je op jezelf. Wanneer zullen we starten?


Voordelen

  • Vergroten wendbaarheid
  • Meer daadkracht
  • Meer zelfvertrouwen
  • Vergroten inzicht
  • Verlaging stress en frustratie